ரஷ்யாவில் இருந்து 10 கோடி ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிகள் இந்தியா வருகிறது | 10 crore doses of Sputnik covid vaccines to arrive India

அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக்-வி கொரோனா தடுப்பூசியை பயன்படுத்த மத்திய அரசின் நிபுணர் குழு அனுமதி வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, 10 கோடி தடுப்பூசிகள் ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு

Read more